'TablLookup137

Bascom


Instrukcja Lookup

'TablLookup137.bas

'Tworzymy tablicę z wykorzystaniem instrukcji Lookup.

'Lookup znajduje znak we wskazanej tablicy, w miejscu wskazanym w nawiasie.

'% oznacza Integer.

'& oznacza Long.

'! oznacza Single.

'Opracował Henryk Wydmuch.

 

$regfile = "m8def.dat"                                      'Dyrektyway dla kompilatora.

 $crystal = 4000000                                         'Zastosujemy kwarc zewnętrzny 4MHz.

 Config Lcd = 16 * 2                                        'Konfiguracja Lcd.

Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.4 , Db7 = Portd.6 , E = Portd.1 , Rs = Portd.0

                                       'LCD dłączony do Portd. 2, 3, 4, 6, 1, 0.

Cls

 

 Dim B As Byte

 Dim I As Integer

 Dim Z As Long

 Dim C As Single

 

B = Lookup(1 , Tabl1)                                       '

Lcd "==" ; B                                                'Wyświetli ==20, bo to druga pozycja w Tabl1 (liczymy od zera).

 

I = Lookup(1 , Tabl2)

Lcd "=" ; I                                                 'Wyświetli =2000, bo to drugie miejsce w Tabl2.

 

Z = Lookup(0 , Tabl3)

Lcd "/" ; Z                                                 'Wyświetli /2457, bo to pierwsze miejsce w Tabl3.

 

C = Lookup(4 , Tabl4)

Lcd "+" ; C                                                 'Wyświetli +2.0 zTabl4.

 

End                                                         'Koniec programu.

 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'Uwaga!. Wszystkie liczby na pierwszym miejscu w tablicach, są zerem.

Tabl1:

Data 18 , 20 , 3 , 41 , 5

 

Tabl2:

Data 1000% , 2000% , 21% , 73%

 

Tabl3:

Data 2457& , 90111& , 536& , 2& , 3& , 7&

 

Tabl4:

Data 0.1! , 2.3! , 1.8! , 156.7! , 2.0! , 4.3!