BASCOM


Suma kontrolna


Jeśli do zmiennej trafi oczekiwane hasło, a jego suma kontrolna jest taka jakiej oczekujemy, procesor może wykonać różne czynności, np. załączyć Port.

'SumaKontrolna.bas

 'Program poglądowy.

 'Program bada sumę kontrolną otrzymanego hasła.

 'Opis pod programem.

 'Opracował Henryk Wydmuch

 'Program zajmuje 8% pamięci.

 

 $regfile = "m8def.dat"                                     'Info dla kompilatora.

$crystal = 16000000                                         'Informujemy kompilator o kwarcu 16MHz.

 

 Config Lcd = 16 * 2                                        'Konfiguracja Lcd.

 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5

 

 

 Config Pind.1 = Output                                     'Port wykonawczy.

  Set Portd.1                                               'Ustaw poziom wysoki na wejściu Portd.1.

 

 Dim S As String * 20                                       'Deklarujemy zmienną słowną z 20 miejscami.

 Cls                                                        'Wyczyść Lcd.

 

 '------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do                                                          'Początek pętli głównej programu.

   Home

    S = "Jutro będzie pogoda."                              'Zmienna S zawiera hasło.

    Lcd Checksum(s)                                         'Pokaż sumę kontrolną hasła.

    If Checksum(s) = 244 Then                               'Jeśli suma wynosi 244...

    Portd.1 = 0                                             'załącz Port.

    End If                                                  '

 Loop                                                       'Powtórz pętlę.

End                                                         'Koniec pętli.

'--------------------------------------------------------------------------------------------------------

'Objaśnienie:

'Jeśli w zmiennej S znajdzie się ściśle określone hasło, którego suma kontrolna odpowiada liczbie, którą znamy

'załączony zostanie Portd.1.

'Wpisując w cudzysłów słowo lub zdanie, możemy sprawdzić jaka jest jego suma kontrolna.

'Wynik pojawi się na Lcd.

'Koniec.