Bascom
Dekoder - Demultiplekser


Jeśli potrzebujesz linijkę świetlną z dużą ilością diod Led to ten Dekoder - Demultiplekser jest w sam raz.
Może być przydatny jako wskaźnik dźwięku o dużej dynamice, wskaźnik temperatury o dużej rozpiętości skali albo jako wskażnik napięcia w konstruowanym zasilaczu warsztatowym. Schemat urządzenia widzimy poniżej. Demultiplekser wykonany jest na trzech mikroprocesorach Atmega8. Dla każdego z nich potrzebny jest nieco odmienny program. Dla Us1 wpisujemy program zatytułowany DekoderKoduBCD1.bas, dla Us2: DekoderKoduBCD2.bas, a dla Us3: DekoderKoduBCD3.bas. Dekoder jako całość, posiada 47 wyjść, daje więc możliwość skonstruowania linijki składającej się z 47 diod Led. Na wejścia A, B, C, D, E, F podajemy w kodzie dwójkowym znak liczby od 0 do 46. Jeśli np. wpiszemy liczbę 24 w kodzie BCD: 000110, to widzimy, że wejście A=0, B=0, C=0, D=1, E=1, F=0. W tym przypadku aktywny będzie tylko procesor Us2. Na jego wyjściu oznaczonym jako 24, pojawi się poziom wysoki i będzie trwał tak długo, jak długo liczba 24 będzie istniała na wejściu.

Wybierz, który program chcesz otworzyć:

Program dla Us1.
  • Program w Bascom dla multipleksera na Us1.
Program dla Us2.
  • Program w Bascom dla multipleksera na Us2.
Program dla Us3.
  • Program w Bascom dla multipleksera na Us3.