'DataCzas.bas

'Zegar pokazujący czas z dokł. do sekundy, oraz aktualną datę.

'Procesor Atmega8.

'Kwarc zegarkowy 32768Hz w miejsce XT1, XT2.

'Pamięć zajęta w 11%.

'Opracował Henryk Wydmuch.

'Fusebit A997 ustawiony na oscylator wewnętrzny 8MHz, 0100.

 

 $regfile = "m8def.dat"                                     'Dyrektyway dla kompilatora.

 $crystal = 8000000                                         'Oscylator wewnętrzny o częstotliwości 8MHz.

 Config Lcd = 16 * 2

 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.4 , Db7 = Portd.6 , E = Portd.1 , Rs = Portd.0

 

 Config Clock = Soft                                        'Konfiguracja czasu.

 Config Date = Dmy , Separator = /                          'Konfig. daty. Dmy=dzień,miesiąc,rok. Seperator=/,albo-,albo. .

 Enable Interrupts                                          'Uruchamiamy odblokowania.

 Date$ = "02/08/06"                                         'Ustawiamy datę od której wystartuje.

 Time$ = "12:00:00"                                         'Ustawiamy czas od którego wystartuje.

 

 Do                                                         'Pętla główna.

 Cls                                                        'Czyść Lcd.

 Lcd Time$                                                  'Pobierz aktualny czas.

 Locate 1 , 10                                              'Za wyświetlonym czasem na Lcd napisz: "Czas".

 Lcd "Czas"                                                 '

 Lowerline                                                  'W drugiej linii.

 Lcd Date$                                                  'Pobierz aktualną datę.

 Locate 2 , 10                                              'Za datą na wyświetlaczu napisz: "Data".

 Lcd "Data"                                                 '

 Waitms 100                                                 'Trzymaj chwilę wyświetlony czas.

 Loop                                                       'Zamknij pętlę.

 End                                                        'Koniec pętli.

 

 'Mając kwarc zegarkowy 32768Hz, można w 5 minut uruchomić sobie zegar wyświetlający datę i czas na wyświetlaczu Lcd.

 'Kwarc zegarkowy lutujemy w miejsce zewnętrznego kwarcu procesora, a sam procesor uruchamiamy na generatorze wewnętrznym,

 '8MHz, ustawiając Fusebit na 0100. Oczywiście datę i czas początkowy musimy wpisać do programu.

 'Po skompilowaniu, zegar startuje i zaczyna mierzyć czas.